Hotline: 091-858-4440

ผู้จัดการโรงแรม/รีสอร์ท 30 views

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ลักษณะงาน/หน้าที่ ต้องรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบการบริหารงานเบื้องต้น ดูแลภาพรวมขององค์กร 2) ดูแลและควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร 3) ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของโรงแรมให้เป็นไปตามงบประมาณขององค์กร 4) ดูแลบุคคลกรภายในองค์กรและบำรุงรักษาปรับปรุงอุปกรณ์ 5) ดูแลทรัพย์สินขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี 6) สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 7) ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • จำนวนที่รับ 1 อัตรา
 • สวัสดิการ ประกันสังคม, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง
 • ที่พักสำหรับพนักงาน
 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีสัญชาติไทย มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี
 • 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีภาวะความเป็นผู้นำสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • 4.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารโรงแรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • 5.ขยัน ตรงเวลา มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • ระดับเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่กิจการ
 • วิธีสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้, สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท, ส่งใบสมัครทางอีเมล์
เฉพาะสมาชิกสามารถสมัครงานนี้
แบ่งปันงานนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • ประเภทธุรกิจ โรงแรม/ที่พัก
 • ลักษณะธุรกิจ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม ที่พัก/รีสอร์ท
 • ก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ. 2560
 • จำนวนพนักงาน 5 - 20 คน
 • ที่อยู่บริษัท 159 หมู่ 3 (ถนนสายหางดง-สะเมิง) ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ 053-272729 หรือ 0807771381
 • เบอร์แฟกซ์ -
 • อีเมล์ phutarntree@gmail.com
 • เว็บไซต์ https://www.phutarntree.com
 • ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ ศิริวิทย์ ผิวอ่อน
 • ตำแหน่ง ฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
งานเพิ่มเติมจาก ภูธารทรี รีสอร์ท

ระบุคำค้นหา

Facebook Like

ไม่ว่าคุณจะจบจากสายวิทย์ สายศิลป์ สายอาชีพ เรารวบรวมอาชีพต่างๆที่เหมาะกับตัวคุณ ให้เลือกมากมาย ติดตามได้ที่นี่

Qr Code จ๊อบนอร์ทเทิร์น

หางานภาคเหนือง

ใบสมัครงานตามสายงาน

งานแยกตามจังหวัด

หางานตามสาขาอาชีพ