Hotline: 091-858-4440

spg group 83 views

This company has no active jobs

spg group

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • สือโฆษณาประชาสัมพัน
 • ประเภทธุรกิจ อื่นๆ
 • ลักษณะธุรกิจ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ♢เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆของบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ♢พนักงานต้อนรับ - ต้อนรับบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทให้ข้อมูลเบื้องต้น - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ♢โอเปอเรเตอร์ - รับสาย/โทรประสานงานตอบข้อซักถามให้ข้อมูลเบื้องต้น กับบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ. 2550
 • จำนวนพนักงาน 20 - 50 คน
 • ที่อยู่บริษัท ลาดพร้าว42
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • เบอร์โทรศัพท์ 0979569878
 • อีเมล์ kan0979569878@gmail.com
 • ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ สมพง์สมคิด
 • ตำแหน่ง ประชาสัมพัน

ใบสมัครงานตามสายงาน

งานแยกตามจังหวัด

หางานตามสาขาอาชีพ