Hotline: 091-858-4440

skate experience 161 views

This company has no active jobs

skate experience

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • ให้บริการลานสเก็ต
 • ประเภทธุรกิจ อื่นๆ
 • ลักษณะธุรกิจ ให้บริการเช่า ซื้อ อุปกรณ์สเก็ต พร้อมให้บริการลานสเก็ตแบบครบวงจร
 • ก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ. 2559
 • จำนวนพนักงาน 1 - 5 คน
 • ที่อยู่บริษัท ห้างเซนทรัลแอร์พอร์ต
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ 0863433738
 • อีเมล์ maymajung50@gmail.com
 • ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ นฤมล คำดีฝั้น
 • ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ใบสมัครงานตามสายงาน

งานแยกตามจังหวัด

หางานตามสาขาอาชีพ