Hotline: 091-858-4440

lannapresent 37 views

lannapresent ได้ประกาศ 1 งาน

lannapresent

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • ประเภทธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า/ค้าปลีก-ค้าส่ง
 • ลักษณะธุรกิจ ขายสินค้า เครื่องสำอาง ของฝาก
 • ก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ. 2558
 • จำนวนพนักงาน 5 - 20 คน
 • ที่อยู่บริษัท 123/4-5 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ 0984549651
 • อีเมล์ ksp24@hotmail.com
 • ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ คทาวุฒิ เสริมสุข
 • ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ใบสมัครงานตามสายงาน

งานแยกตามจังหวัด

หางานตามสาขาอาชีพ