Hotline: 091-858-4440

Citi Square By Battery Park 48 views

Citi Square By Battery Park ได้ประกาศ 1 งาน

Citi Square By Battery Park

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • ประเภทธุรกิจ โรงแรม/ที่พัก
 • ลักษณะธุรกิจ โฮสเทล บริษัททัวร์
 • ก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ. 2560
 • จำนวนพนักงาน 1 - 5 คน
 • ที่อยู่บริษัท 80/10 ลอยเคราะห์ ซอย 3ก ช้างคลาน 50100
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ 052-000451
 • เบอร์แฟกซ์ -
 • อีเมล์ bpcapsule@gmail.com
 • เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Citisquarecapsulehostel/
 • ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ APINAT YANTAKSA
 • ตำแหน่ง ผู้จัดการ
 • แผนที่บริษัท

ใบสมัครงานตามสายงาน

งานแยกตามจังหวัด

หางานตามสาขาอาชีพ