Hotline: 091-858-4440

รับสมัครพนักงานเลขานุการ 43 views

รับสมัครพนักงานเลขานุการ ได้ประกาศ 1 งาน

รับสมัครพนักงานเลขานุการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • จ.เชียงใหม่
 • ประเภทธุรกิจ ธนาคาร/การเงิน/การประกัน/สินเชื่อ
 • ลักษณะธุรกิจ การเงิน/การประกัน
 • ก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ. 2546
 • จำนวนพนักงาน 1 - 5 คน
 • ที่อยู่บริษัท 2/2 C.I.Tower ถนนมหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ 053-809555 ต่อ 3008
 • อีเมล์ chutikarn1424@gmail.com
 • ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ คุณชุติกาญจน์
 • ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ใบสมัครงานตามสายงาน

งานแยกตามจังหวัด

หางานตามสาขาอาชีพ