Hotline: 091-858-4440

บริษัทพีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด 100 views

บริษัทพีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • ประเภทธุรกิจ อื่นๆ
 • ลักษณะธุรกิจ ห้บริการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร (Baggage Services) ให้บริการคัดแยกสัมภาระ (Foreman Sorting) และทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร (Cabin Cleaning) รวมทั้งการให้บริการอื่น ๆ ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งมีสำนักงานให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 • ก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ. 2559
 • จำนวนพนักงาน มากกว่า 200 คน
 • ที่อยู่บริษัท 118/1 อาคารยู.เอส.เอ
 • จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 • เบอร์โทรศัพท์ 0945519033
 • อีเมล์ atitaya.p@prtexecutive.co.th
 • ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ อทิตยา เพิ่มกลาง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล

ใบสมัครงานตามสายงาน

งานแยกตามจังหวัด

หางานตามสาขาอาชีพ