Hotline: 091-858-4440

ซีเคเจ เทรดดิ้ง 38 views

ซีเคเจ เทรดดิ้ง ได้ประกาศ 1 งาน

ซีเคเจ เทรดดิ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สาขา สาขาย่อย
 • สาขาเชียงใหม่
 • ประเภทธุรกิจ อื่นๆ
 • ลักษณะธุรกิจ ตัวเเทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น คาลเทกซ์ อย่างเป็นทางการ ในการจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น คาลเทกซ์ แต่เพียงผู้เดียว ครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด
 • ก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ. 2559
 • จำนวนพนักงาน 20 - 50 คน
 • ที่อยู่บริษัท 507 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง
 • จังหวัด เชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ 091-669-4469
 • อีเมล์ onlybow@ckjtrading.com
 • ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ สุดารัตน์ เตชะพานิช
 • ตำแหน่ง Operation Manager

ใบสมัครงานตามสายงาน

งานแยกตามจังหวัด

หางานตามสาขาอาชีพ