Hotline: 091-858-4440

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชหมอแพรว 19 views

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชหมอแพรว ได้ประกาศ 1 งาน

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชหมอแพรว

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • ประเภทธุรกิจ อื่นๆ
 • ลักษณะธุรกิจ คลินิกรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • ก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ. 2553
 • จำนวนพนักงาน 1 - 5 คน
 • ที่อยู่บริษัท 146/117 หมู่บ้านพิณธนา ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
 • จังหวัด อุตรดิตถ์
 • เบอร์โทรศัพท์ 0863007996
 • อีเมล์ praewjang@gmail.com
 • ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ แพรว ไตลังคะ
 • ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ

ใบสมัครงานตามสายงาน

งานแยกตามจังหวัด

หางานตามสาขาอาชีพ